شما در اینجا میتوانید آخرین مطالب مربوط به صنعت قارچ و کمپوست را بخوانید

بذر قارچ

 اسپان عبارت است از رشد میسلیوم رویشی خالص قارچ خوراکی بر روی دانه های غلات و یا هر ماده آلی ای که بتوان آن را با بستر قارچ مخلوط نمود. بعد از رشد رویشی میسلیوم قارچ در کمپوست وخاک پوششی، با تغییر شرایط محیطی پیکره زایشی یا میوه آن Fruiting body ظ…

کمپوست

قارچها قادر به تولید مواد مورد نیاز خود از آب و دی اکسید کربن نیستند و از مواد آلی تغذیه می کنند . منبع غذایی مورد استفاده قارچ دکمه ای کمپوست نامیده می شود و پروسه ی تولید آن را کمپوستینگ می گویند . کمپوست محتوای مواد غذایی گوناگون مثل …

نکات کاربردی پرورش قارچ

خوش آمدید دوستان عزیز! این اولین پست وبلاگ است.